HU EN

1. konferencia nap

2. konferencia nap

NYELVEK

Köszöntő


Novák Katalin

Isten hozta a családbarát gondolkodókat, döntéshozókat Budapesten, Magyarországon, ahol hiszünk abban, hogy erős családok nélkül nincs jövő.

A Budapesti Demográfiai Csúcs 2015 óta minden második évben az a fórum, ahol politikusok, egyházi vezetők, szakértők, a média, a vállalati szektor és a tudomány képviselői megvitatják a legfontosabb, családokat érintő aktuális kérdéseket. Napjainkban egyesek a családalapítás és a gyermekvállalás számlájára írják a környezeti kihívásokat, a gyermekvállalást károsnak tartják. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a fenntarthatóság és a család nem összeegyeztethető. Ezért az idei csúcstalálkozó központi témája 2021-ben a demográfia és a fenntarthatóság.

Érdemes-e fenntarthatóságról beszélni, ha nem születik elegendő gyermek? Mit mond a tudomány és mit közvetít a média? Milyen szerepe van az ideológiának a család és a környezetvédelem megítélésében? Vajon az afrikai nemzetek kihívásait a magas születésszám, vagy a hiányos infrastruktúra okozza? Mit tehet Európa a demográfiai válság korában? Többek között ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük idén a választ.

Magyarországon a közösség építőköve a család. A 2010 óta hivatalban lévő magyar kormány családbarát politikát folytat, és ennek jegyében mára számtalan olyan intézkedés született, amely nem csak kiáll a családi értékek mellett, hanem támogatja a családalapítást, megvédi a hagyományos családokat, és valamennyi állampolgár számára esélyt ad a kiteljesedett, boldog családi életre.

A fenntarthatóság ma megkerülhetetlen kérdés, hiszen az ember sok tekintetben pazarló, a környezetre ártalmas életmódot folytat. A természettel ismét harmóniában, környezetünkre és közösségi értékeinkre odafigyelve szeretnénk élni.

Teremtett világunk megóvása egyben magában hordozza az otthonunk, szülőföldünk, és kultúránk megőrzését a jövő generációi, gyermekeink és unokáink számára. Az idősebb generációk élettapasztalatainak továbbvitele, a gyermekek egészségének biztosítása, az erkölcsileg és anyagilag erős családok elengedhetetlenek ahhoz, hogy egészségesebb, fenntarthatóbb és tudatosabb életmódot tudjunk folytatni. A legfontosabb értékeket a családban tanuljuk. Az, hogy felnőtt korunkban hogyan élünk, elsősorban attól a lelki, szellemi és erkölcsi neveléstől függ, melyet a család tud biztosítani.

Bár még van dolgunk, Magyarország sikereket is felmutatott, hiszen Európában itt növekedett a legnagyobb ütemben a házasságkötések száma és a gyermekvállalási kedv, miközben a válások és a terhességmegszakítások száma csökken. A hazai családpolitika eredményei más nemzetek figyelmét is felkeltették, egyre többen érdeklődnek, miközben mi is aktívan keressük a folyamatos tanulás lehetőségét a nemzetközi jó gyakorlatokon keresztül.

A családi közösséget ma sokan támadják, megkérdőjelezik. Ezért idén a IV. Budapesti Demográfiai Csúcs időszerűbb, mint valaha. Célkitűzésünk egy olyan platformot létrehozni, amely lehetőség a közös gondolkodásra, tapasztalataink megosztására annak érdekében, hogy egy gyarapodó, a családi értékeket továbbvivő, és környezetünket óvó nemzetet hagyhassunk a gyermekeinkre.

Jó tanácskozást kívánok!

Esemény koncepció

„A család a fenntarthatóság záloga” – ebben a témában rendezzük meg 2015, 2017 és 2019 után immár negyedik alkalommal a Budapesti Demográfiai Csúcsot (BDS) azzal a céllal, hogy döntéshozók, politikai szereplők, egyházi és civil vezetők, a gazdasági élet és a média szereplői, valamint a tudományos világ képviselői számára platformot biztosítsunk a közös gondolkodásra, az előttünk álló kihívások megvitatására és közös megoldási javaslatok kidolgozására.

A fenntartható jövő biztosításának témaköre napjainkban uralja a közbeszédet, a tudományos és politikai diskurzusokat. Fenntartható fejlődés, fenntartható fejlesztés, fenntartható növekedés, környezeti fenntarthatóság – megannyi kifejezés, törekvés vált dominánssá, amelyeket kétségkívül a jövő meghatározó kérdései között kell számon tartanunk. Nekünk, kereszténydemokratáknak, akik a családot a közösségek legfontosabb alapegységének tekintjük, mégis hiányérzetünk támad, hiszen a fenntarthatóságról szóló diskurzusban méltánytalanul kevés szó esik a család, a gyermekvállalás szerepéről – ha úgy tetszik, a demográfiai fenntarthatóság nem kellően hangsúlyos része a fősodornak.

A demográfiai folyamatok pedig alapjaiban határozzák meg jövőnket. A nyugati világban nem születik elég gyermek, a társadalom idősödik, és mindez hosszú távon nemzetek eltűnésével fenyeget. A fenntarthatóságért, a bolygónkért folytatott harcban végül oda jutunk, hogy nem lesz kinek megőrizni azt. A világ más pontjain a népesség robbanásszerű, folyamatos növekedése állítja kihívás elé az ellátórendszereket, a mindennapi életet.

Sajnos sokan éppen a családalapítás, a gyermekvállalás számlájára írják a környezeti kihívások súlyosbodását. Pedig a család nem a problémát, hanem a megoldást jelenti. Földünk fenntarthatóságát nem a felelős gyermekvállalás és gyermeknevelés veszélyezteti. Sokkal inkább a pazarló, felelőtlen életmód. Az erős családok léte éppen azt segíti elő, hogy a pazarló kényelmet felváltsa az életünkben a tudatos, felelős tervezés, gazdálkodás. Egyes kutatások már azt is bizonyították, hogy a gyermekes családok elkötelezettebbek a környezetvédelem iránt.

Közös feladatunk és felelősségünk tehát, hogy a demográfiai kihívással első helyen foglalkozzunk, arra hatékony, hosszú távú, ország- és régióspecifikus megoldásokat találjunk. A fenntarthatóság kulcsa a családok anyagi és erkölcsi megerősítése, fenntartható jövőt kizárólag erős családok alkotta gyarapodó, fiatalodó nemzetekkel teremthetünk.

Magyarországon 2010-ben egyedülálló módon úgy döntöttünk, hogy a demográfiai válság leküzdését a kormányzás középpontjába emeljük. Több mint egy évtizede dolgozunk azon, hogy a csökkenő népesedési tendenciákat megfordítsuk a családok megerősítése, a fiatal párok előtt álló lehetőségek bővítése révén.

A Budapesti Demográfiai Csúcs eddigi története végigkíséri a családok megerősítését célzó törekvéseinket. A XXI. század harmadik évtizedének derekán kijelenthetjük, hogy a hatékony családpolitika és a sikeres gazdaságpolitika kölcsönhatására épülő magyar modell képes arra, hogy eredményes válaszokat adjon a demográfiai válságra. Európában Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a gyermekvállalási kedv és a házasságkötések száma, csökkennek a válások és az abortuszok. A negyedik Budapesti Demográfiai Csúcshoz úgy érkeztünk el, hogy Magyarország működő alternatívát tud nyújtani a bevándorlás ösztönzését célzó megközelítésre.

De továbbra is sok a teendőnk. A minket körülvevő világ folyamatosan változik, az egyéni érdekek az élet egyre több területén írják felül a közösségi érdekeket, a családi értékeket érő ideológiai támadások sokasodnak, a járványhelyzet pedig rég nem látott kihívások elé állította közösségeinket. Meg kell erősítenünk a családbarát értékek melletti közös elkötelezettségünket, és erőforrásainkat minél inkább a családok jó- és jóllétének szolgálatába kell állítanunk. Ennek kulcsa az összefogás, a közös gondolkodás, a továbblépési lehetőségek azonosítása, a jó gyakorlatok megosztása, amelyre a IV. Budapesti Demográfiai Csúcs kiváló alkalmat biztosít.

Helyszín

A Budapesti Demográfiai Csúcs története

Az elmúlt évtizedekben a nyugati világot sújtó népességcsökkenés meglehetősen kevés figyelmet kapott, amelynek eredményeként a megoldási javaslatok között egyetlen álláspont vált egyeduralkodóvá, nevezetesen az, hogy a demográfiai válságra a migráció jelenti a kizárólagos gyógymódot. A magyar kormány 2010-ben úgy döntött, hogy ezzel a megközelítéssel szemben egy új, alternatív modellt kínál, amely a belső erőforrásokra támaszkodva képes megújítani az európai közösségeket.

E törekvés részeként Magyarország a világon elsőként a családok megerősítését, a demográfiai válság leküzdését központi kormányzati törekvéssé tette. Az elmúlt több mint 10 évben Európa legszélesebb körű családtámogatási rendszerét építettük fel. Ma már a GDP közel 5%-t fordítjuk családtámogatásokra, a családpolitikai rendszert pedig többek között olyan egyedülálló kezdeményezések fémjelzik, mint a négygyermekes édesanyák élethossziglani adómentessége, vagy a 10 millió forint összegű kamatmentes, szabad felhasználású babaváró támogatás, amelynek visszafizetése alól akár teljes egészében mentesülhetnek a fiatalok gyermekek vállalása esetén.

Tíz év alatt a magyar családpolitika, a „magyar modell” referenciaponttá vált a világban, hiszen bizonyítani tudtuk, hogy a családközpontú kormányzás képes eredményeket produkálni. A gyermekvállalási kedv és a házasságkötések száma a legnagyobb mértékben emelkedett az Európai Unió tagállamai körében, a válások száma pedig hatvan éves mélyponton van.

A magyar modell, a magyar családpolitika fejlődésével párhuzamosan Magyarország a nemzetközi családbarát (family-friendly) kezdeményezések központjává vált. Ennek egyik kiemelt eleme a Budapesti Demográfiai Csúcs (BDS), amelyet 2015, 2017 és 2019 után idén már negyedik alkalommal rendezünk meg a magyar fővárosban. Kétévente, két napra a családbarát (pro-family) politikusok, szakemberek, vállalati szereplők, egyházi vezetők, civil szervezeti képviselők, újságírók színe-java látogat Budapestre, hogy közösen gondolkodjunk a családokat érintő legfontosabb kérdésekről. A BDS tehát platformként szolgál a konzervatív családpárti erők számára a közös célok meghatározására, az együttműködések elmélyítésére, a tapasztalatcserére.

Mindehhez hosszú utat járt be a kezdeményezés. Az első, 2015-ben megrendezett Demográfiai Csúcs már hű jelét adta annak, hogy Közép-Európa egy tízmilliós lélekszámú országa kész arra, hogy világos alternatívát, modellt kínáljon a demográfiai tendenciák megfordításához. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a 2015-ös eseményen elmondott beszédében világosan meghatározta a prioritásokat: a jövő a családok kezében van, és a legfontosabb feladatunk belső erőforrásaink megerősítése. Az eseményen továbbá olyan európai politikusok, közszereplők, szakértők és egyházi méltóságok szólaltak fel, mint Algimanta Pabedinskiené, az akkori litván társadalombiztosítási és munkaügyi miniszter, Michael Farrugia, a máltai családügyi és szociális összetartozásért felelős miniszter, Demény Pál György világhírű demográfus, Vincenzo Paglia érsek, a Pápai Életvédő Akadémia elnöke és a II. János Pál Család- és Házasságtudományi Teológiai Intézet kancellárja, Csíkszentmihályi Mihály professzor.

A 2017-es csúcstalálkozóra már a világ minden tájáról érkeztek előadók, köztük Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius, vagy épp Philip Zimbardo világhírű pszichológus. Ráadásul a BDS II. társeseményeként Budapest adott otthont a Családok XI. Világkongresszusának és a II. Európai Életvédő Fórumnak is.

Az igazi ugrást azonban 2019-ben tette a kezdeményezés. Ebben az évben a magyar családpolitika végérvényesen felkerült a térképre köszönhetően az év elején meghirdetett családvédelmi akciótervnek, amelynek részeként a magyar kormány döntött többek között a négygyermekes édesanyák SZJA mentességének, és a babaváró támogatás bevezetéséről. Az ez év szeptemberében megrendezett csúcstalálkozóra négy kontinens több mint 20 országából érkeztek felszólalók, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Andrej Babiš cseh miniszterelnök, Aleksandar Vučić szerb elnök és Tony Abbott volt ausztrál miniszterelnök, magyar egyházi vezetők számos miniszter, világhírű szakemberek, gondolkodók.

A konferencia kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy a résztvevők többek között a család és népesedéspolitika versenyképességre, a fenntarthatóságra és a jövőstratégiák kialakítására gyakorolt hatásáról is megosszák gondolataikat. A fórum kerekasztal-beszélgetésein a különböző gyermekvállalást ösztönző jó gyakorlatokról, eszközökről, valamint a demográfiai kihívásokról szóló elképzelésekről és tapasztalatokról esett szó. A konferencia elején áldást mondtak a legnagyobb magyarországi egyházak, felekezetek vezetői, majd a két nap során olyan előadók mondták el véleményüket demográfiai kérdésekben, mint Damares Regina Alves brazil nő- és családügyi miniszter, Andy Harris amerikai kongresszusi képviselő, Phillip Blond politikai filozófus vagy Böjte Csaba ferences szerzetes.

Most, 2021-ben egy kihívásokkal teli időszakban érkezünk el a negyedik Budapesti Demográfiai Csúcshoz. Az egyéni érdekek az élet egyre több területén írják felül a közösségi érdekeket, a családi értékeket érő ideológiai támadások sokasodnak, a járványhelyzet pedig rég nem látott kihívások elé állította közösségeinket. Minden korábbinál nagyobb tehát a szükség arra, hogy megvitassuk az elmúlt évek tendenciáit, számot vessünk az eredményeinkről, és meghatározzuk a következő időszak közös céljait, együttműködési pontjait. Erre szolgál majd platformként a negyedik Budapesti Demográfiai Csúcs 2021. szeptember 23-24. között.


Idővonal

Attraction Performances
Árnyék- és Fekete Színház műfajú táncművészeti produkció
Szeptember 23.
9:00-9:10

ÉLŐ VIDEÓ
Novák Katalin
családokért felelős miniszter, Magyarország
Szeptember 23.
9:10-9:15

Köszöntő
ÉLŐ VIDEÓ
Az esemény megáldása
Szeptember 23.
9:15-9:28

Marton Zsolt
Balog Zoltán
Kondor Péter
Köves Slomó
ÉLŐ VIDEÓ
Novák Katalin
családokért felelős miniszter, Magyarország
Szeptember 23.
9:29-9:32

Köszöntő és témafelvezető
ÉLŐ VIDEÓ
Aleksandar Vučić
elnök, Szerb Köztársaság
Szeptember 23.
9:33-9:43

Család: a fenntarthatóság záloga
ÉLŐ VIDEÓ
Mike Pence
az Egyesült Államok volt alelnöke
Szeptember 23.
9:44-10:00

Család: a fenntarthatóság záloga
ÉLŐ VIDEÓ
Janez Janša
miniszterelnök, Szlovén Köztársaság
Szeptember 23.
10:00-10:10

Család: a fenntarthatóság záloga
ÉLŐ VIDEÓ
Novák Katalin
családokért felelős miniszter, Magyarország
Szeptember 23.
10:11-10:14

Image film bemutatás
ÉLŐ VIDEÓ
Andrej Babiš
miniszterelnök, Cseh Köztársaság
Szeptember 23.
10:42-10:52

Család: a fenntarthatóság záloga
ÉLŐ VIDEÓ
Novák Katalin
családokért felelős miniszter, Magyarország
Szeptember 23.
10:54-10:57

Könyvbemutató
ÉLŐ VIDEÓ
Milorad Dodik
Bosznia-Hercegovina Államelnökségének Szerb Tagja
Szeptember 23.
10:58-11:08

Család: a fenntarthatóság záloga
ÉLŐ VIDEÓ
Orbán Viktor
miniszterelnök, Magyarország
Szeptember 23.
11:10-11:40

Család: a fenntarthatóság záloga
ÉLŐ VIDEÓ
Balog Zoltán
püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, Magyar Református Egyház
Szeptember 23.
13:12-13:22

Gondolatok a család szerepéről Európában
ÉLŐ VIDEÓ
Marion Maréchal
főigazgató, Institut Des Sciences Sociales, Économiques Et Politiques (ISSEP), Francia Köztársaság
Szeptember 23.
13:23-13:33

Gondolatok a család szerepéről Európában
ÉLŐ VIDEÓ
dr. Christiaan Alting Von Geusau
elnök, Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata (ICLN), Holland Királyság
Szeptember 23.
13:34-13:44

Gondolatok a család szerepéről Európában
ÉLŐ VIDEÓ
Jaime Mayor Oreja
volt Belügyminiszter És Európai Parlamenti Képviselő, az „Egy Közülünk” (One Of Us) Szövetség Elnöke, Spanyol Királyság
Szeptember 23.
13:55-14:05

Gondolatok a család szerepéről Európában
ÉLŐ VIDEÓ
Kelemen Hunor
Miniszterelnök-helyettes, Románia Elnök, Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)
Szeptember 23.
14:40-14:50

Demográfia és fenntarthatóság
ÉLŐ VIDEÓ
Dr. Palkovics László
miniszter, Innovációs És Technológiai Minisztérium, Magyarország
Szeptember 23.
14:50-15:01

Demográfia és fenntarthatóság
ÉLŐ VIDEÓ
Panelbeszélgetés
Szeptember 23.
15:02-16:02

Prof. Dr. Aczél Petra (mod.)
Prof. Dr. Michał A. Michalski
Dr. iur. Wolfgang Mazal
Gladden Pappin
Fűrész Tünde
Imants Parādnieks
Ignacio Socias
ÉLŐ VIDEÓ
Schmidt Mária
főigazgató, Terror Háza Múzeum, Magyarország
Szeptember 23.
16:10-16:20

Nők a családokért
ÉLŐ VIDEÓ
Panelbeszélgetés
Szeptember 23.
16:20-17:20

Rácz Zsófia (moderátor)
Nagy Anna
Bogyay Katalin
Julija Stepanenko
Sharon Slater
Gál Kinga
Obianuju Ekeocha
ÉLŐ VIDEÓ
Zsigó Róbert
családokért felelős miniszterhelyettes, Magyarország
Szeptember 23.
17:31-17:40

Záró gondolatok
ÉLŐ VIDEÓ
Panelbeszélgetés
Szeptember 24.
9:20-10:45

Ekler Gergely (mod.)
Novák Katalin
Milan Krajniak
Janez Cigler Kralj
Gatis Eglītis
Bartha Tünde
Lorenzo Fontana
ÉLŐ VIDEÓ
Panelbeszélgetés
Szeptember 24.
11:10-12:10

Dr. Orbán Balázs (mod.)
Phillip Blond
Dr. Frank Füredi
Dan Schneider
Michael A. Blume
ÉLŐ VIDEÓ
Panelbeszélgetés
Szeptember 24.
13:20-14:50

Molnár Balázs (mod.)
Marton Zsolt
Nicola Speranza
Prof. Dr. Győrffy Balázs
Kardosné Gyurkó Katalin
Madeleine Wallin
Varro Vooglaid
Karl-Heinz B. van Lier
ÉLŐ VIDEÓ
Panelbeszélgetés
Szeptember 24.
15:30-16:30

Földi-Kovács Andrea (mod.)
Éric Zemmour
Szánthó Miklós
Dr. Szilvay Gergely
ÉLŐ VIDEÓ
Novák Katalin
családokért felelős miniszter, Magyarország
Szeptember 24.
16:30-16:40

Záró gondolatok
ÉLŐ VIDEÓ

Galéria - Szeptember 23.

Galéria - Szeptember 24.